Chanh's Blog

Funny issue với JSON.stringify và Mongoose object

Intro pic!

Thật ra Mongooose object cũng có lúc cầm bó hoa, nhưng phần lớn thời gian hắn chỉ cầm cục gạch thôi. Cho nên cũng không phải là không may mà thằng cu H team tôi mới bị phang gạch vào đầu.

Mở đầu

Tôi, một thằng mới chuyển từ .NET sang NodeJS, đang bù đầu với cái bug thì thằng cu trong team vác mặt qua nhờ:

 • "Anh ơi xem giúp em với, sao data debug trên server với data trả về ở client lại khác nhau thế này?!"

object result debug trên server trước khi gọi res.json(result)

[
  {
    "_id": "121qwdas151asd123",
    "name": "The coffee house",
    "address": "Tran Phu, Hai Chau, Da Nang",
    "phone": "0905246357",
    ...
    "views": "55",
    "likes": "90",
    "comments": "22",
    "conversionRate": "0.4"
  }
]

data trả về dưới webview sau khi gửi get request

[
  {
    ...
    "views": "55",
    "likes": "90",
    "comments": "22"
    ??? 404 conversionRate mất tiêu
  }
]

Sau 30s debug bên Node tôi quở nó:

 • "Mày coi lại bên webview có filter hay xử lý data sai chỗ nào không?"

Nửa tiếng sau

Xong task rồi quay qua thấy nó vẫn làm mặt 😢 thiểu não.

 • "Chưa ra luôn hả cu. Thôi xê ra để anh coi cho!!".

Đầu tiên tôi bật Postman lên, test xem bên service trả về đúng không.

Ủa vẫn miss cái field nó cần.

[
  {
    ...
    ??? 404 conversionRate vẫn mất tiêu
  }
]

OK sorry thằng em, code bên Node của mày có vấn đề

route.get("/providers/:category", (req, res, next) => {
  const category = req.params.category;
  ProviderService.getProvidersByCategory(category)
    .then(result => {
      const data = calculateConversionRate(result.data);
      res.json(data);
    });
});

function calculateCoversionRate(providers) {
  providers.foreach(provider => {
    const {visits, views, comments} = provider;
    provider.conversionRate = 
      visits / (views + comments) * Constants.factor;
  });

  return providers;
}

Ủa có vấn đề gì đâu ta?? Tôi bắt đầu thử:

 1. Copy content của data ra một biến string, rồi res.json(). Chạy đúng, OK vậy chả có ký tự gì đặc biệt đến nỗi không serialize được.
 2. Nhìn mãi chả biết lỗi ở đâu. Tôi đổi tên conversionRate thành stupidRate. Failed!
 3. Sau 5 phút suy nghĩ, thay vì add field mới, tôi update field phone của object thành giá trị của conversionRate rồi gọi res.json(). Thấy trên Postman lẫn browser đều có giá trị đó trong field phone 😵.

Ngẫm nghĩ một hồi... Từ lúc query database đến chỗ res.json() thì mọi thứ vẫn đúng. Tôi dừng debug, tìm official doc của Express đọc.

res.json([body])

Sends a JSON response. This method sends a response (with the correct content-type) that is the parameter converted to a JSON string using JSON.stringify().

Ok ta đã có manh mối mới: JSON.stringify()

Tôi thử lại 3 cases trên với hàm JSON.stringify(). Kết quả vẫn thế.

Hmm, lên đọc doc của nó thôi 😣.

JSON.stringify() converts a value to JSON notation representing it:

 • If the value has a toJSON() method, it's responsible to define what data will be serialized.

À THÔI ĐÚNG RỒI! Chính nó. Mà khoan, không nên mừng vội, thử phát.

toJSON spot!

Giờ mừng được rồi!

Vậy sau gần tiếng rưỡi mò mẫm ngu người do không chịu coi docs sớm, thủ phạm đã lòi đuôi.

Thằng cu H nó return thẳng object của Mongoose 😫. Nên khi serialize để trả về client:

 • res.json() convert object thành chuỗi JSON đó bằng JSON.stringify()
 • Thằng stringify thấy object đó của Mongoose có define hàm toJSON()
 • Có vẻ hàm toJSON() của Mongoose chỉ trả về những field đã define lúc tạo model bằng mongoose.Schema.
 • Nên có debug với thử trời đi nữa thì cái field conversionRate vẫn mất tiêu.

OK! Thằng cu H ăn nguyên cục gạch như vậy đấy.

Giải pháp

Best practice là chỉ trả về những thứ mà client cần thôi. Không phải tự nhiên mà người ta khuyên nên dùng dto tức data transfer object.

  class ProviderDTO {
    constructor(provider) {
      this.id = provider._id_;
      this.name = provider.name;
      // ...
      this.conversionRate = calculateConversionRate(provider);
    }
  }

  route.get("/providers/:category", (req, res, next) => {
    const category = req.params.category;
    ProviderService.getProvidersByCategory(category)
      .then(result => {
        const data = result.data.map(provider =>
          new ProviderDTO(provider));
        res.json(data);
      });
  });

Lời kết

Bài học rút ra:

 • Follow best practices sẽ giúp ta tránh những lỗi ngớ ngẩn trên.
 • Nên đọc docs và hiểu bản chất vấn đề trước khi bay vào debug và thử này kia một cách bâng quơ như tui.
 • Javascript si đa thật, nhưng không liên quan gì đến issue này.

Thằng cu H trả lại a hơn tiếng rưỡi cuộc đời mau 😤!

p/s: Thêm 1 tiếng đồng hồ ngồi viết bài này nữa.