animal

BLOG CHANH DÂY

Nơi tôi thỏa sức tập tành viết lách,
than thở chuyện đời và...
nói xấu người khác

animal
animal
animal